Strona SOSW
 
         ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
         ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

     ROK SZKOLNY 2015/2016

 
 
 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO      " RADOŚĆ W NAUCE"
 ..
Przed nami „Rok Otwartej Szkoły”, który jak to zdefiniowała Minister Edukacji Narodowej:
 „wykorzystuje zasoby kultury, sztuki, szkoły aktywnej, osadzonej w lokalnej społeczności” ......

W dalszym ciągu na pierwszym planie pozostaje troska o zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa
i jak najlepszych warunków nauki w szkole. Każda szkoła powinna być dla ucznia miejscem przyjaznym.
Pamiętajmy także, że ważnym środkiem do poprawy jakości edukacji jest dobra współpraca nauczycieli z rodzicami
i środowiskiem lokalnym." - to fragment listu Podkarpackiego Kuratora Oświaty
   Nasz Ośrodek jest zawsze Szkołą Otwartą i dziękujemy wszystkim rodzicom uczniów nowo przyjętych,
że nam zaufali i oddali swoje pociechy pod nasze skrzydła - obiecujemy,
że to będzie dla nich miejsce przyjazne, bezpieczne i zapewni im dobrą edukację ...
a to fragment
wypowiedzi naszej pani dyrektor  Małgorzaty Wałek, która rozpoczęła uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016
 
                     
 Drodzy uczniowie mamy nadzieję, że będziecie brać aktywny udział w życiu szkoły, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w konkursach, olimpiadach, w rywalizacji sportowej i będziecie usatysfakcjonowani, każdy na swój sposób - tak jak dzisiaj PATRYK JASZCZ przyjmujący gratulacje i słowa uznania za swój sukces
 na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Mama jest z niego dumna i dziś życzyła tego każdemu z rodziców...

                   PONIŻEJ ZREALIZOWANE ZADANIA POMIMO TRWAJĄCYCH JUŻ WAKACJI
 Prezentacja naszego Ośrodka i działających Stowarzyszeń w naszej placówce na Powiatowych Dożynkach
   w Mielcu w dniu 23 sierpnia
 

          Koordynatorzy zadania Maria Partyka, Joanna Patałuch, Agata Balon
  LETNI WYPOCZYNEK GRUPY WĘGIERSKIEJ W MIELCU
                         Czerwiec - Lipiec
 
Wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mielcu w ramach wymiany młodzieży gośćmy grupę uczniów
 i ich opiekunów z Ośrodka Homok. W tym samym czasie  grupa naszych uczniów i uczestników
 Warsztatów przebywa na Węgrzech. Wspaniałe, wierne przyjaźnie i mnóstwo radości.
 To widać na zdjęciach.
    
    
 Organizacja wszystkich atrakcji nie byłaby możliwa bez zaangażowania się grupy nauczycieli naszego Ośrodka:
 Mariusz Borzęcki, Bogumiła Wujcikowska, Dariusz Nowosiadło, Jadwiga Wolińska. Maria Bystrowska, Renata Poczobut,
Rafał Cholewa, Romana Kwiatkowska, Iwona Nosek.
                        Uśmiech i radość naszych gości jest bezcenna, dlatego bezcenna jest wasza pomoc
                                                                                                 Za co Wam dziękuje koordynator zadania Zofia Radwańska
  Pracownicy Warsztatów zorganizowali wycieczkę do Krakowa i pobyt w zajeździe Anna w Brzyściu

 
 


"Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.  Jeśli nie może – pomóż"

Janusz Korczak