Strona SOSW
 
         ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
         ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

     ROK SZKOLNY 2015/2016

 
 
                   

Już po raz 22 miała miejsce akcja ekologiczna „Sprzątanie świata - Polska”,
która w tym roku odbyła się pod hasłem „Wyprawa - poprawa”

 
>>> więcej szczegółów

Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej
21 września dzieci z przedszkola ''Promyk” wraz z uczniami 1 klasy szkoły podstawowej
(wych. Jolanta Mazurek) wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
 
>>> więcej szczegółów
25-26 września odbyła się Ogólnopolska Zbiórka Żywności,
pod patronatem firmy Danone „ Podziel się posiłkiem”.

    >>> więcej szczegółów
                                                    24 września nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbył się
    IV Podkarpacki Miting Kolarski Olimpiad Specjalnych


      >>> więcej szczegółów

II Konferencja Interdyscyplinarna w ramach projektu „Bliżej siebie”
24 września odbyła się konferencja interdyscyplinarna pod hasłem „Trzeba być czujnym”. Konferencja zorganizowana została w ramach zadania publicznego pn. „Bliżej siebie”, realizowanego przez Powiat Mielecki i „Stowarzyszenie DLA WAS”
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  >>> więcej szczegółów


18 - 20 września odbył się
40 jubileuszowy Zlot Drużyn
Nieprzetartego Szlaku

Chorągwi Podkarpackiej  w Zaklikowie.                       
>>> więcej szczegółów
  22 WRZEŚNIA SZKOLNA WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA I OKOLIC
   

           >>> więcej szczegółów
                                        17 WRZEŚNIA ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
            Piękna pogoda, dobre humory, ciekawe gry, zabawy i konkursy gwarantowały udaną zabawę.
              
         
Upieczone w żarze ogniska ziemniaki nie tylko ładnie pachniały, ale też były bardzo smaczne.  
10 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego .
 >>>> więcej szczegółów
9 września -  Szkolne Koło LOP zachęciło uczniów z klas Przysposabiających do Pracy  nie tylko do sadzenia drzew, ale także dostrzeżenia ich piękna w naszych lasach . Lekcja w Nadleśnictwie  >>>> więcej
  
7 września uczniowie klas gimnazjalnych naszej placówki włączyli się
w czwartą edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2015
- Lalka Bolesława Prusa.
Odbywała się ona pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.
Uczniowie poznali fakty dotyczące powstania powieści, jej tematyki, bohaterów, adaptacji teatralnych i filmowych. Czytali fragmenty powieści. Obejrzeli także wybrane sceny z filmu "Lalka" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.
 Realizacja: Członkowie Zespołu Humanistycznego oraz M. Kalicka - Strzępka           >>> więcej szczegółów
19- 23 sierpnia 2015 roku  w Woli Michowej odbył się Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP

>>> więcej szczegółów

Informacja dla rodziców
Druki o stypendium w zakładce DOKUMENTY - dodatkowe informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium znajdują się na stronie internetowej MOPS w Mielcu w zakładce stypendia i zasiłki szkolne ...
 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO      " RADOŚĆ W NAUCE"
 ..
Przed nami „Rok Otwartej Szkoły”, który jak to zdefiniowała Minister Edukacji Narodowej:
 „wykorzystuje zasoby kultury, sztuki, szkoły aktywnej, osadzonej w lokalnej społeczności” ......

W dalszym ciągu na pierwszym planie pozostaje troska o zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa
i jak najlepszych warunków nauki w szkole. Każda szkoła powinna być dla ucznia miejscem przyjaznym.
Pamiętajmy także, że ważnym środkiem do poprawy jakości edukacji jest dobra współpraca nauczycieli z rodzicami
i środowiskiem lokalnym." - to fragment listu Podkarpackiego Kuratora Oświaty
   Nasz Ośrodek jest zawsze Szkołą Otwartą i dziękujemy wszystkim rodzicom uczniów nowo przyjętych,
że nam zaufali i oddali swoje pociechy pod nasze skrzydła - obiecujemy,
że to będzie dla nich miejsce przyjazne, bezpieczne i zapewni im dobrą edukację ...
a to fragment
wypowiedzi naszej pani dyrektor  Małgorzaty Wałek, która rozpoczęła uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

 
                     
 Drodzy uczniowie mamy nadzieję, że będziecie brać aktywny udział w życiu szkoły, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w konkursach, olimpiadach, w rywalizacji sportowej i będziecie usatysfakcjonowani, każdy na swój sposób - tak jak dzisiaj PATRYK JASZCZ przyjmujący gratulacje i słowa uznania za swój sukces
 na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Mama jest z niego dumna i dziś życzyła tego każdemu z rodziców...

                   PONIŻEJ ZREALIZOWANE ZADANIA POMIMO TRWAJĄCYCH  WAKACJI
 Prezentacja naszego Ośrodka i działających Stowarzyszeń w naszej placówce na Powiatowych Dożynkach
   w Mielcu w dniu 23 sierpnia
 

          Koordynatorzy zadania Maria Partyka, Joanna Patałuch, Agata Balon
  LETNI WYPOCZYNEK GRUPY WĘGIERSKIEJ W MIELCU
                         Czerwiec - Lipiec
 
Wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mielcu w ramach wymiany młodzieży gośćmy grupę uczniów
 i ich opiekunów z Ośrodka Homok. W tym samym czasie  grupa naszych uczniów i uczestników
 Warsztatów przebywa na Węgrzech. Wspaniałe, wierne przyjaźnie i mnóstwo radości.
 To widać na zdjęciach.
    
    
 Organizacja wszystkich atrakcji nie byłaby możliwa bez zaangażowania się grupy nauczycieli naszego Ośrodka:
  Mariusz Borzęcki, Bogumiła Wujcikowska, Dariusz Nowosiadło, Jadwiga Wolińska. Maria Bystrowska, Renata Poczobut,
 Rafał Cholewa, Romana Kwiatkowska, Iwona Nosek.
                        Uśmiech i radość naszych gości jest bezcenna, dlatego bezcenna jest wasza pomoc
                                                                                                 Za co Wam dziękuje koordynator zadania Zofia Radwańska
  Pracownicy Warsztatów zorganizowali wycieczkę do Krakowa i pobyt w zajeździe Anna w Brzyściu

 
 


"Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.  Jeśli nie może – pomóż"

Janusz Korczak