Strona SOSW

 
 

 

 

ul. Królowej Jadwigi 1 

39-300 Mielec  woj. podkarpackie

tel(fax) 17 586 2916 tel. szkoła 17 582 5177 
 

e-mail: soswmielec@poczta.fm

SOSW obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Ośrodku funkcjonują :
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  >>> więcej szczegółów
Oddział Przedszkolny >>> więcej szczegółów
Szkoła Podstawowa
kl. I- VI dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w st. lekkim.
Szkoła Podstawowa kl. I- VI dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
w st. umiarkowanym i znacznym.

Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w st. lekkim.
Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w st. umiarkowanym
i znacznym.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w st. lekkim kształcąca w zawodach: kucharz; ślusarz; monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy ( na podbudowie gimnazjum) dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w st. umiarkowanym i znaczny
m.

Internat – gdzie podopieczni w dni nauki szkolnej, mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, interesujące   sposoby spędzania wolnego czasu.  >>> więcej szczegółów


 

Z obiektywem po szkole

   I semestr roku szkolnego 2013/2014

 


 
„ Sztuka wychowania polega na znajomości środków,
przy pomocy których można nadać:
ciału większą krzepkość,
wykształcić umysł i uszlachetnić duszę”

                                                                                      HELWECJUSZ