Strona SOSW
 

 

ul. Królowej Jadwigi 1 

39-300 Mielec  woj. podkarpackie

tel(fax) 17 586 2916 tel. szkoła 17 582 5177 
 

e-mail: soswmielec@poczta.fm

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY "CZAS NA ZDROWIE" REGULAMIN DO POBRANIA W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI >> REKLAMA DZIECIOM W MIELCU<<

SOSW obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją dzieci niepełnosprawne intelektualnie
 w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Ośrodku funkcjonują :
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  >>> więcej szczegółów
Oddział Przedszkolny >>> więcej szczegółów
Szkoła Podstawowa

Gimnazjum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: kucharz; ślusarz;
                                                           monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy ( na podbudowie gimnazjum)
Internat – gdzie podopieczni w dni nauki szkolnej, mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, interesujące   sposoby spędzania wolnego czasu.  >>> więcej szczegółów

Z obiektywem po szkole

II semestr roku szkolnego 2013/2014